Letná príprava

Čo myslíš, ktorá časť roka je pre hokejistu najhoršia? Keď tím prehrá vo finále? Zranenie? Výmena do iného klubu? Ani jedno z toho nie je pre hokejistu veľmi šťastné, ale najhoršia je určite letná príprava.

Čo myslíš, ktorá časť roka je pre hokejistu najdôležitejšia? Začiatok sezóny? Zápas finále? Sú to všetko dôležité veci, ale najdôležitejšia je opäť letná príprava.

Prečo je letná príprava najhoršia vieš asi aj ty sám. Na ľade si minimálne, zápasy žiadne, stále len šprinty, behy, kľuky, drepy a mnoho ďalšieho. Nie je veľa hokejistov, ktorí by letnú prípravu obľubovali.

Avšak je to aj najdôležitejšia časť pre hokejistu. Jeho sezóna sa vlastne začína už v lete. Kondíciu, silu a všetko zlepšenie naberie práve počas letnej sezóny. Niektoré zvieratá si zbierajú potravu v lete, pretože v zime je už neskoro. Aj auto musíš najskôr natankovať, inak ti nenaštartuje. Ak hokejista odflákne letnú prípravu, nebude mať z čoho čerpať počas sezóny a do konca sezóny sa bude už len trápiť.

Pre tvoj duchovný život je letná príprava čas s Bohom. Mnohokrát sa stane, že sa niekomu nechce ráno modliť a prečítať si niečo z Biblie. Avšak tých pár veršov, čo si ráno prečítaš, ťa môžu skvelo ,,natankovať", aby si prežil dobrý deň. Ak budeš pravidelne tráviť čas s Bohom, môžeš sa pripraviť na rôzne situácie. Napríklad môžeš brať ľahšie zranenie. Alebo ak ti niekto ublíži, budeš mu vedieť ľahšie odpustiť. Boh ťa môže v rôznych situáciách naučiť väčšej trpezlivosti.

Neodflákni duchovnú letnú prípravu s Bohom. On ťa vie načerpať tak, aby si zvládol všetky svoje skúšky počas tvojej duchovnej sezóny.

Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.

(Biblia, List Efezanom, 6. kapitola, 10. verš)