Dokážeš počúvať Boha?

V jedno popoludnie sedelo dievča na briežku vodnej nádrže. Boli prázdniny a dievčina spomínala na už prežité zážitky a v mysli sa jej prelínal kopec ďalších myšlienok. V okolí bolo počuť hudbu z jedného podniku, hudbu z druhého podniku, hukot motorkárov a piskot tých, čo boli na neďalekých kolotočoch.

Dievča, ako tak spomínalo a zároveň smialo z vtipných spomienok, si uvedomilo, že počuje jemný zvuk vĺn, ktoré narážajú na breh, gágot vzdialenejších kačiek na vode i zvuky, ktoré vydávali vtáky prelietajúce cez oblohu.

Vtedy si to dievča uvedomilo, že Boh sa k nám prihovára stále. Nezáleží na tom, kde sme, čo robíme, koho alebo čo máme okolo seba. Záleží však na tom, ako dokážeme vnímať Boží hlas v každej situácií, lebo Boh k nám prehovára z rôznych strán. Či je to milé pozdravenie od suseda, rôzne vnemy z prírody, spev vtákov...
Takisto Boh k tebe hovorí aj počas zápasového ruchu. Ako ho vnímaš ty?

Autor: Petra Vašková