Hokejový kemp

17. ROČNÍK HMI HOKEJOVÝ KEMP

Zimný štadión Martin
19.7. – 24.7. 2020

Veková kategória:

7 – 17 rokov ( chlapci aj dievčatá )

Predbežne prisľúbení tréneri:

Paul Gordon Baxter, tréner, Kanada, bývalý hráč a coach v NHL  https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Baxter
Jonathan Ferland, tréner a aktívny hráč, Kanada
Don Liesemer, tréner, Prezident HMI
Christy Liesemer, trénerka power skating, Vice-Prezident HMI
Tomáš Pšenka, hlavný tréner, Slovensko

Ubytovanie a stravovanie:

Hotel Victoria**** Celodenná strava a pitný režim pre účastníkov kempu

Kontakt :

Igor Pĺž, +421 905 748 886

POKYNY A INFORMÁCIE KU KEMPU

TRVANIE A MIESTO KONANIA KEMPU:

Kemp sa koná v termíne od 19.07.2020 do 24.07.2020.

Ubytovanie, celodenná strava a ďalší program je zabezpečený v Hoteli Victoria**** v Martine.

NÁSTUP DO KEMPU:

Kemp začína registráciou účastníkov v priestoroch zimného štadióna v Martine, a to v nedeľu 19.07.2020 popoludní od 15:00 do 17:00. Pokiaľ by to bolo nevyhnutné, po tejto hodine nás kontaktujte na č.t.: 0905 748 886 – Igor Pĺž (riaditeľ kempu).

ÚHRADA ZA KEMP:

Záloha
Zálohu príspevku je nutné uhradiť čím skôr po registrácii, až potom bude vaša registrácia potvrdená.

Doplatok
Ak ste zálohu príspevku už uhradili, poukážte doplatok (100,- €) na účet ktorý Vám vygeneroval systém PAYSY, a to najneskôr do 07. 07. 2020. Pri doplatku je potrebné dodržať variabilný symbol a poznámku tak, ako ste uvádzali pri úhrade zálohy. V prípade potreby je možné uhradiť doplatok aj pri registrácii, avšak pre zrýchlenie tohto procesu je výhodnejšie realizovať platbu vopred prevodom na vyššie uvedený účet.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky vyššie uvedené bezhotovostné platby je nutné uhrádzať najneskôr do 7.07.2020, aby bolo možné jednotlivé platby spárovať.
Potvrdenie o platbe nezasielame.
Doporučujeme, aby ste so sebou priniesli aj doklad o úhrade uvedených poplatkov.
Registrácia dieťaťa do kempu je platná až po uhradení celého poplatku.

POTREBNÉ DOKLADY PRE NÁSTUP DO KEMPU:

1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa – (vyplňuje lekár) – nesmie byť staršie ako jeden mesiac. Bez predloženia tohto potvrdenia nemôže účastník nastúpiť do kempu!
2. Preukaz poistenca – kópiu preukazu poistenca prosíme odovzdať pri registrácii.
3. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa – tlačivo vyplňte v deň nástupu účastníka do kempu (nesmie byť staršie ako jedne deň) a predložte ho pri registrácii do kempu.
(tlačivo nájdete na webe)
4. Súhlas zákonného zástupcu podľa pravidiel GDPR (tlačivo nájdete na našom webe.)
5. Poistenie resp. doklad o úrazovom poistení účastníka kempu

KOĽKO SKUTOČNE STOJÍ NÁŠ HOKEJOVÝ KEMP?

Kemp v tejto cene Vám môžeme ponúknúť vďaka tímu dobrovoľníkov, ktorí neváhajú obetovať svoj voľný čas pre potreby kempu. Každý, kto sa podieľa na chode kempu (tréneri, vedúci, člen organizačného tímu) tak robí bez nároku na odmenu. Pokiaľ by sme mali každého človeka zaplatiť, cena kempu by sa pohybovala na úrovni 480,- € na osobu. Priaznivou cenou tak môžeme na našich kempoch vyjsť v ústrety čo najširšiemu okruhu rodín a umožniť tak účasť ich detí na našom kempe. V prípade, ak sa Vám páči myšlienka HMI hokejového kempu, môžete nás podporiť aj formou dobrovoľného finančného príspevku (daru), a to prostredníctvom samostatnej platby na č. účtu – IBAN: SK5711000000002944067527. Ako účel platby uveďte: Dar pre YMCA Slovakia na kemp. Vopred Vám ďakujeme.

ČO POTREBUJE DIEŤA DO KEMPU:

Kompletnú hokejovú výstroj + 2 hokejky
dve ribaná (resp. aspoň náhradné spodné prádlo na použitie po prepotení rybana počas dopoludňajšieho tréningu)
plavky (ev. kúpaciu čiapku)
športovú obuv + športovú obuv do telocvične (bez čiernej podrážky)
dostatočný počet ponožiek (min. 5 párov)
okrem bežnej hygieny aj jeden uterák naviac a prezúvky do spŕch na štadióne
fľaše na pitie označené menom účastníka kempu
menom označenú hokejovú prilbu (na bielej páske vpredu)
3-4 vešiaky na rybaná a rozvešanie výstroje do šatne
lieky, ktoré dieťa užíva
hygienické potreby
šiltovku, čiapku alebo inú pokrývku hlavy
oblečenie na voľný čas

NAŠE RADY:

Je dôležité, aby si deti pred nástupom do kempu včas začali rozvičovať problémové partie svalstva – predovšetkým zápästia, ramená a členky – aby sa predišlo pri tréningoch nárazovým presileniam. Zranenia znemožňujú alebo obmedzujú dieťa v aktivite na tréningu, navyše môže dôjsť k ďalším vážnejším poškodeniam svalstva. Nedoporučujeme do hokejového kempu nové korčule, nakoľko sa stáva, že tieto sú ešte nedostatočne prispôsobené nohe dieťaťa a počas tréningu nadmerne tlačia na nohy v oblasti členkov, priehlavku a chodidiel a spôsobujú bolestivé opuchy a pľuzgiere, ktoré znemožňujú obutie korčúľ a následný tréning.

V kempe je zakázaná konzumácia akýchkoľvek energetických nápojov, nápojov s obsahom kofeínu a iných povzbudzujúcich látok. Pri zistení, že dieťa tento nápoj požíva, bude dieťaťu odobratý. Ak nápoj nebude otvorený, bude uschovaný a po skončení kempu bude vrátený rodičom. Prosíme Vás, upozornite deti na vyššie uvedené skutočnosti.

UKONČENIE KEMPU:

Ukončenie a odchod účastníkov kempu je plánovaný na piatok 24. 07. 2020 o cca 13:00 (po obede účastníkov) v Hoteli Victoria v Martine.

UBYTOVANIE RODIČOV POČAS KEMPU:

Rodičom je možné zabezpečiť ubytovanie počas kempu za zvýhodnené ceny. Prípadný záujem nám, prosíme, oznámte čo najskôr e-mailom na adresu info@hockeyministries.sk, z dôvodu obmedzenej kapacity.
Rodičia môžu byť počas kempu ubytovaní v HOTELI VICTORIA, avšak oddelene od detí. Stretnutia s deťmi (účastníkmi kempu) sú možné v čase mimo organizovaného programu.

INFORMÁCIE PRE RODIČOV:

Rodičia nemajú prístup do izieb počas ubytovania detí, ani počas trvania kempu.
Nevstupujú do denného režimu kempu a nenarušujú program kempu.
Nemajú prístup na hráčske lavičky počas tréningov, tréningy sledujú z hľadiska zimného štadióna.
Rodičov pozývame na spoločný večerný program (začiatok je denne o 20:00).