Hokejový kemp HMI-Slovakia

REGISTRAĆNÝ FORMULÁR PRE HMI SLOVKIA CAMP 2018 NÁJDETE NA PRILOŽENOM LINKU.

 

ROZVRH KEMPU PRE ROK 2018

 

 

 

 

 

Denný program je prispôsobovaný miestu a podmienkam.
Počas celého dňa je samozrejmosťou kvalitný pitný režim.

Pravidlá návštev rodičov účastníkov v letnom hokejovom kempe

Žiadame rodičov, aby pri návštevách svojich detí v kempe dodržiavali nasledujúce pokyny:

  • rodičia nezasahujú do ubytovávania detí
  • rodičia nemajú prístup do izieb počas ubytovania detí
  • rodičia nesmú vstupovať do denného režimu kempu a brat deti z jednotlivých zamestnaní
  • rodičia nemajú prístup na hráčske lavičky počas tréningov ani zápasov
  • rodičia môžu byť ubytovaní na ubytovni počas kempu, oddelenne od detí, majú možnosť po vyčlenení času a priestoru na vzájomné stretnutia v oddychovom čase detí
  • rodičia sa môžu večer zúčastniť programu hráčskej kaplnky
  • rodičia majú prístup na kúpalisko počas večerného oddychového plávania

Hráčska kaplnka

Je podvečerné stretnutie po celodennom programe všetkých, ktorí sú zúčastnení v kempe. Dobrovoľníci, tréneri, vedúci a účastníci majú možnosť počuť o Bohu, príbehy športovcov o tom, ako sa spája ich život s vierou, spolu spievame alebo pozeráme film, čítame si z Biblie, prípadne sa hráme zábavné hry. Toto stretnutie je zároveň príležitosťou, kedy sa môžeme pozrieť späť, prehodnotiť svoje činy a poďakovať za všetko, napríklad aj za rodičov, kemp a hokej Bohu.

Dobrovoľníci

Dobrovoľníci majú na starosti jednu skupinu účastníkov. Sú zodpovední najmä za presuny medzi štadiónom a hotelom, príp. iné miesto podľa programu. Zároveň dbajú na dodržiavané časového harmonogramu a poriadok na hoteli. Sú svojej skupine k dizpozícií počas celého kempu, prakticky 24 hodín denne.