Tlačivá na stiahnutie

  1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (vyplňuje lekár!), nesmie byť staršie ako jeden mesiac. Bez predloženia tohto potvrdenia nemôže účastník nastúpiť do kempu! (tlačivo nájdete tu)
  2. Preukaz poistenca – kópiu preukazu poistenca prosíme odovzdať pri registrácii.
  3. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa – tlačivo vyplňte v deň nástupu účastníka do kempu (nesmie byť staršie ako jeden deň) a predložte ho pri registrácii do kempu.
 (tlačivo nájdete tu)
  4. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa pravidiel GDPR. (tlačivo nájdete tu)
  5. Informácia o zdravotnom stave účastníka. (tlačivo nájdete tu)
  6. Poistenie resp. doklad o úrazovom poistení účastníka kempu – kópiu preukazu poistenca prosíme odovzdať pri registrácii.